Våra miljöer

Tonsättarnas hus

Mitt i Visbys hamn ligger Gotlands Tonsättarskola och Visby Internationella Tonsättarcentrum. Vi är grannar med Baltic Art Center, högskolan och det nya biblioteket. Det finns fler konstnärliga utbildningar i Visby: koreografi och konst. Här finns en kreativ miljö.

Studeranden

Sammansättning av studeranden är viktig för den kreativa miljön. Genom att blanda studeranden från olika åldrar, från olika genrer och med olika förkunskaper skapar vi dynamik.

Att skolan ligger på Gotland betyder att de flesta av våra elever flyttar hit. Sammanhållningen i gruppen blir stark. Somliga har flyttat långt för att komma till Gotland: från Norge, Finland, USA och Bangladesh.

Studio, bibliotek, pianon...

Här finns de verktyg du behöver. Vi har en surroundstudio för elektroakustisk musik, en datorsal, flera pianon och ett välsorterat musikbibliotek med litteratur och partitur.

Students