Utbildningsplaner

Teckning av Ylva Fred

Kompositionslinjen och Komposition – Fri konst är Konst- och Kulturutbildningar under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn. 

Ladda ner utbildningsplanerna här: