Frågor och svar

Får jag studielån?

Folkuniversitetets konst- och kulturutbildningar står under statlig tillsyn och är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan söka studiemedel för ditt uppehälle samt extra lån till utbildningsavgiften (s k merkostnadslån).

Fram till vårterminen det år du fyller 20 så kan du välja att ansöka om studiemedel med bidrag och studielån, eller studiehjälpens bidrag. Är du under 20 år är du endast berättigad till studiehjälp. Läs mer på https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html och ta reda på vilka möjligheter du har till studielån.

  • Kompositionslinje 2 år är placerad inom den gymnasiala studiemedelskvoten A2
  • Komposition - fri konst är placerad inom högskolakvoten B1

Finns det någon anmälningsavgift?

När du väl har antagits till utbildningen ska du bekräfta din plats. Detta gör du genom att betala in 1.000 kr, som en del av utbildningens totala avgift. När du har betalt din anmälningsavgift har du accepterat din utbildningsplats.

Vad kostar det att gå på Gotlands Tonsättarskola?

Vår utbildningar är belagda med avgift. I anslutning till skolstart faktureras avgiften terminsvis och du har möjlighet till delbetalningar upp till 4 ggr/termin. Avgiften skall vara erlagd i sin helhet då utbildningen avslutas.

Avgiften är fr o m höstterminen 2015 38.000 kr per läsår på Kompositionslinje och 40.000 kr på Fri konst. Du som är berättigad till studielån kan söka ett merkostnadslån från CSN som täcker elevavgiften.

Kan jag ångra mig?

Skriftlig avanmälan skall vara Folkuniversitetet tillhanda senast 21 dagar innan respektive utbildnings skolstart. Anmälningsavgiften återbetalas ej.

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), vi följer alltid deras rekommendationer.

Vad händer om jag måste avbryta utbildningen p g a sjukdom?

Om du måste avbryta din utbildning p g a långvarig sjukdom (styrkt med läkarintyg) debiteras du för den undervisning som ägt rum innan sjukskrivningen.

Finns studiebostäder i anslutning till skolan?

Det finns gott om små lägenheter att hyra i Visby under läsåret. Under sommaren höjs hyrorna eftersom Visby är ett mycket attraktivt semestermål.

Kan jag komma och besöka skolan?

Självklart, du är välkommen att besöka skolan när det passar dig, och även delta i ett kompositionsseminarium.


Vi reserverar oss för ev ändringar till följd av omständigheter som Folkuniversitetet inte råder över