• Applådtack under Ljudvågor
  Applådtack under festivalen Ljudvågor

 • Fri konst-projektet: Den mekaniska trummaskinen Ajna
  Fri konst-projekt

  Jens Peterson-Bergers mekaniska trummaskin Ajna

 • Ljudvågor repetition
  Konsertförberedelser

 • Tonsättarnas hus
  Tonsättarnas hus

  Vi finns mitt i Visbys hamn

 • Musikkonservatoriet Falun
  Samarbeten

  Elever från Musikkonservatoriet Falun spelar musik av Sol Andersson

Välkommen till ”Tonis”!

Drygt 90 % av våra studenter som söker sig vidare till någon av musikhögskolornas kompositionsutbildningar blir antagna. Vad kan det bero på?

Vi på Gotlands tonsättarskola, eller ”Tonis” som skolan kallas bland studenter och ortsbor, tror att svaret ligger i det unika utbildningskoncept som blivit vårt signum – en individfokuserad förberedande kompositionsutbildning där learning-by-doing utvecklar studenterna konstnärligt och hantverksmässigt. Varje läsårs komponerande leder fram till den egenproducerade festivalen Ljudvågor där ett 50-tal verk uruppförs av professionella ensembler och orkestrar.

Förkunskaperna varierar - till vår 2-åriga kompositionslinje söker sig de som redan har siktet inställt på tonsättaryrket liksom de som skriver egen musik och vill utvecklas. Somliga kan notation och harmonilära, andra inte. För eam- eller ljudkonstnärer eller musiker som vill fortbilda sig i komposition finns vår 1-åriga kompositionslinje med inriktning mot fri konst.

Vårt viktigaste mål är att du som student ska utveckla ditt eget musikaliska språk utifrån dina individuella förutsättningar. Till ditt förfogande står några av Sveriges mest spännande och kunniga tonsättare och pedagoger.

Välkommen till Gotlands tonsättarskola!